فرم مشاوره پیش از کسب و کار

دوست عزیز

فرم زیر تنها جهت آشنایی بنده با شما و ایده تان است. ممکن است کمی تعدادفیلد ها زیاد باشد اما شما با تکمیل هر کدام به من کمک می کنید تا دقیق تر درخواستتان را بررسی و آنالیز کنم تا در نهایت در جلسه مشاوره خیلی سریعتر پیش برویم و وقت گرانبهایتان را صرف امور پیش پا افتاده ننمایم. این اطلاعات کاملاً محرمانه است و بنده تعهد می دهم تحت هیچ شرایطی به افراد غیر ندهم و یا از آن به عنوان اسپم استفده نکنم

فرم درخواست مشاوره کسب و کار

  • اطلاعات شخصی

  • اطلاعات کسب و کار

  • به تومان وارد نمایید