آینده پژوهی
فرجاد
۳۱ خرداد ۱۳۹۹

ضرورت آینده پژوهی

بسیاری از حوادث و رویدادهای آینده قابل پیشبینی و انقیاد هستند. دخالت انسان در این روند موجبات تغییر و تحوالت مطلوب را ایجاد خواهد کرد. اما در اغلب موارد اشتغال به زمان حال و تالش در جهت رفع مشکالت موجود، مانع از آن میشود که مدیران و تصمیمگیرندگان به آینده بیاندیشند؛ حال آنکه مشکلات کنونی ناشی از عدم شناخت آیندهایی بوده است که اینک “زمان حال” نامیده میشود. به بیان روشنتر، بحرانها و مشکالت کنونی، موجه ترین دلیل برای اندیشیدن پیرامون درباره ی آینده است.

ناگفته پیداست که بحرانهای امروز نتیجه ی قهری نپرداختن به موانع و مشکالت، قبل از بروز آنها به شکل بحران است. عامل دیگری که پرداختن به آینده را اجتناب ناپذیر میسازد، در سرعت تحولات نهفته است. تحوالت حیرت آور عصرحاضر، ناشی از دگرگونی های شگفت در حوزه ی فناوری و روند شتابناک جهانی شدن میباشد. شاید تحول در فناوری عمده ترین نقش را در ایجاد چنین فضایی ایفا میکند، زیرا تحول فناوری به مثابه تغییر در شئون و ابعاد مختلف زندگی است. باید توجه داشت که حضور عالمانه در روند تحولات آینده، کاهش تهدیدات و افزایش فرصتها و گزینه ها، نیازمند رویکردی آینده پژوهانه است که امکان کنشگری در رخدادهای آینده را فراهم میسازد.

امروزه تغییرات با نرخ سریعتری بوقوع میپیوندند. تغییرات فناوری و متعاقبا تغییر در دیگر جنبه های زندگی، افزایش روز افزون وابستگی متقابل کشورها و ملل، تمرکز زدایی جوامع و نهادهای موجود که بدلیل گسترش فناوری اطلاعات شتاب بیشتری یافته است، تمایل روزافزون به جهانی شدن به همراه حفظ ویژگیهای ملی، قومی، فرهنگی و بسیاری عوامل دیگر، لزوم درک بهتر از “تغییرات” و ” آینده” را برای دولتها، کسب وکارها، سازمانها و مردم ایجاب میکند.

پیشنهاد میکنم این مطلب را هم بخوانید  چگونه یک وب سایت راهبردی و با ضریب تبدیل بالا ایجاد کنیم؟

آینده اساسا قرین به عدم قطعیت است. با این همه آثار و رگه هایی از اطلاعات و واقعیات که ریشه در گذشته و حال دارند، میتوانند رهنمون ما به آینده باشند. ادامه ی ” تصمیم گیری صرفا چندین آینده محتمل بر اساس تجارب گذشته ” ، غفلت از رصد تغییرات آتی را در پی خواهد داشت و با تلخکامی روبرو خواهد شد. عدم قطعیت نهفته در آینده برای بعضی، توجیه کننده عدم دور اندیشی آنان است و برای عده ای دیگر منبعی گرانبها از فرصتها.

ما در مطالعات آینده پژوهی خود به فرصت ها و تهدیدها و آینده های محتمل خواهیم پرداخت. البته تمام دید ما به آینده از نقطه نظر برندینگ می باشد

کسب و کار آنلاین دارید؟ نیاز به مشاوره دارید؟

پس همین الان با من تماس بگیرید تا با هم قدم های مثبتی برای پیشرفت کسب و کارتان برداریم

درخواست مشاوره

مقالات مرتبط

نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهی وجود ندارد